Mitä voit odottaa oppitunneiltamme?

LinguaPlus_Summer_English_Course_in_Finland

Voit odottaa vuorovaikutteisia, miellyttäviä tunteja, missä vahvana keskipisteenä on merkitsevä kommunikaatio. Me käsittelemme neljää eri kielen taitoa tunneillamme: lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja puhumista, minkä lisäksi opetamme sanastoa ja kielen merkitystä. Tämä menetelmä auttaa sinua pääsemään suoraan käsiksi englannin kieleen ja sen käyttämistä kommunikointiin merkitsevällä ja autenttisella tavalla.